fredag 17 december 2010

Vad säger lagen

Beträffande mitt inlägg om fastighets- respektive byggnadstillbehör så är det jätteroligt att se att flera av er kastade er över uppgiften med stort engagemang! Som vanligt i juridikens snårskog, så är inget självklart, utan ofta finns utrymme för tolkningar.

Så här säger lagen:

Jordabalken 2 kap. Tillbehör till fastighet

"1 § Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel.

-----------------------------

2 § Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel.

-------------------------------

Reservdel och dubblett till föremål som avses i första eller andra stycket hör ej till byggnaden."


Som ni ser är nyckelorden: Anbragts eller försetts fastighet/byggnad, ägnat för stadigvarande bruk. Så egentligen skulle hela min lista kunna vara sådant som ingår per automatik, men så är ju inte fallet.

Enligt min mening skulle det se ut enligt följande - givetvis om inte parterna har kommit överens om annat:

- Tvättmaskin - Ingår
- Extra frys (ordinarie frys finns)- Ingår ej (dubletter nämns i Jordabalken)
- Oljetank - Ingår
- Oljan i tanken - Ingår ej (i praktiken så töms inte oljetankarna vid tillträdet, utan oljan blir oftast kvar, men i våra avtal reglerar vi bränslelager såsom olja, pellets osv, där parterna kommer överens om ersättning skall utgå eller inte)
- Parabol + mottagare - parabolen ingår, men inte mottagaren
- TV-antenn - ingår
- Trappräcke - japp
- Luftavfuktare (ni vet en sån där liten som många har i sin tvättstuga...) - jo, jag vill nog påstå att den har försetts byggnaden för stadigvarande bruk... Jag har kollegor som tycker annorlunda, så helt solklart är det inte...
- Microugn (ej inbyggd)- nej
- Microugn (inbyggd)- ja
- Stege - fast monterad: ja, annars: nej
- Gräsklippare - normalt sett inte, men självgående gräsklippare är en gråzon...
- Flaggstång - ja
- Brevlåda - ja
- Soptunna - ja
- Lekstuga - ja
- Garderober - fasta garderober med inredning, vilket då också innefattar trådbackarna, även om just de inte är fast monterade. Jag vet att det finns delade meningar om huruvida även lösa garderober skall anses vara byggnadstillbehör, så ta inte informationen för given...
- Trådbackarna i garderoben - ja.


Inte helt solklart, eller hur? Några av mina exempel var dessutom små slamkrypare och jag har faktiskt inte sett någon rättspraxis på t.ex. luftavfuktaren eller den självgående gräsklipparen...

Vad jag ville belysa med mitt inlägg var egentligen att verkligheten inte är svart eller vit, utan gråzonen är så mycket större. I jobbet som mäklare handlar det istället mycket mer om kommunikation. Dels mellan dig och parterna, men också parterna emellan.

Så vad jag vill rekommendera er är att vara tydliga i kommunikationen. Informera säljaren redan på intaget och informera köparen i ett så tidigt skede som möjligt om säljaren har för avsikt att ta med sig något som inte självklart är lös egendom. Varför inte redan i Internetannonsen?

Jag gillade dock era svar. Ni är framåt och duktiga och ni tänker själva! Kul, fortsätt med det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar